Pakiet mobilności przyczynia się do stopniowej zmiany polskich przepisów. Z jednej strony dążymy do unifikacji standardów europejskich, z drugiej strony narażamy firmy transportowe na kolejne stresy i problemy. W niedalekiej przyszłości możemy spodziewać się tachografów we wszystkich samochodach dostawczych, tymczasem od 21 maja pojawiła się się obowiązkowa licencja wspólnotowa dla dostawczaków w transporcie międzynarodowym. Kary są wysokie, a czas oczekiwania na licencję znacznie wydłużony.

O co właściwie chodzi?

Licencja wspólnotowa to decyzja administracyjna wydawana przewoźnikowi przez państwo członkowskie UE, która uprawnia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie zarobkowego transportu drogowego. Innymi słowy, jeżeli odpłatnie przewozisz towar w samochodach dostawczych pomiędzy różnymi krajami to musisz posiadać stosowną licencję. Wcześniej analogiczny obowiązek dotyczył jedynie samochodów ciężarowych o DMC powyżej 3.5 tony. Aktualnie zakres przepisów obejmuje już także mniejsze busy i furgony. By ubiegać się o licencję, musisz wcześniej ubiegać się o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego u starosty, bądź prezydenta miasta. Potocznie można spotkać się również z nazwą ,,licencja międzynarodowa” bowiem dotyczy transportu o charakterze międzynarodowym.

Licencja wspólnotowa – gdzie wyrobić?

Licencję można wyrobić w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego, a dokładniej w Biurze do spraw Transportu Międzynarodowego przy alejach Jerozolimiskich w Warszawie. Oczywiście nie trzeba się zjawiać osobiście w Warszawie, można sprawę załatwić w sposób zdalny. Co więcej, jeżeli nie zależy nam na czasie to możemy skierować wniosek do dowolnego urzędu administracyjnego w Polsce. Zgodnie z przepisami prawa, urząd ma obowiązek przekazania wniosku do właściwej jednostki administracyjnej.

Licencja wspólnotowa

Kto pierwszy, ten lepszy

Wnioski są rozpatrywane według kolejności wpływania, nie ma możliwości przyspieszenia procesu. Urząd na załatwienie sprawy ma 30 dni, jednak w wypadku dużej liczby wniosków okres oczekiwania może przedłużyć się do 2 miesięcy. Nie ma co zwlekać ze składaniem wniosków, ponieważ urząd jest forsowany natłokiem kolejnych pism w ostatnim okresie.

Ile kosztuje licencja wspólnotowa?

Wysokość opłaty uzależniona jest od okresu ważności. Maksymalny okres ważności do 10 lat, jednak istnieje możliwość ubiegania się o licencję na krótszy okres czasu.

 • do 5 lat – 4000 zł + 440 zł za każdy wypis z licencji
 • od 5 do 10 lat – 8000 zł + 880 zł za każdy wypis z licencji

Jeżeli wnioskujesz o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego dodatkowo musisz zapłacić 1000 zł. Jeżeli sprawę załatwiasz z pomocą pełnomocnika, wówczas należy uiścić dodatkową opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

Licencja wspólnotowa – wymagane dokumenty

Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie, nadesłać pocztą, bądź skorzystać z Profilu Zaufanego i formy elektronicznej. Do załatwienia sprawy będziesz potrzebował następujących dokumentów:

 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej (LR1)
 • Wykaz pojazdów – przewóz rzeczy (WPC)
 • Dowód zapłacenia opłaty
 • Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji
 • Oświadczenie osoby zarządzającej transportem – zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 (OC)
 • Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej (OB)
 • Oświadczenie dotyczące kierowców (OK)
 • Oświadczenie o niekaralności za poważne naruszenie określone w art. 6 ust.1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 w tym najpoważniejsze naruszenie (ON)
 • Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) 1071/2009
 • zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję na krajowy transport drogowy rzeczy,
 • zaświadczenie wystawione przez organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego – w przypadku udzielenia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przez GITD
Inspekcja Transportu Drogowego

Kary za brak licencji wspólnotowej

Kara za wykonywanie transportu międzynarodowego bez licencji może wynieść do 12 tys. zł. Od początku czerwca ruszyły zmasowane kontrole na terenie Niemiec, Francji, Czech oraz innych krajów członkowskich. Zgodnie z europejskimi przepisami, brak licencji jest traktowany jako najpoważniejsze naruszenie. Poza karą finansową, przewidziana jest również dodatkowa procedura kontrolna ,,dobrej reputacji” firmy.

Paweł Kokot

Niespełniony pisarz zanurzony w świecie samochodów dostawczych i motorsportu. Fan kamperów, miłośnik ciszy i wojaży wszelkiej maści.

Podobne artykuły